Žilinský samosprávný kraj pořádá online školení pro žadatele malých projektů v rámci programu Interreg Polsko – Slovensko 2021-2027.

Žilinská samospráva pořádá 15. listopadu online školení pro potenciální žadatele malých projektů ze Slovenska a Polska.

Přihlášku k účasti zašlete na adresu:
jan.stehlik@zilinskazupa.sk
do 9. listopadu 2023 do 14:00 hodin

Přihláška: application-form-training.doc

Odkaz na oznámení o školení: https: //www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/programove-obdobie-2021-2027/fond-malych-projektov/-fundusz-malych-projektow-interreg-pl-sk/pl/aktualnosci.html

Žilinský samosprávný kraj je subjektem pověřeným správou fondu SPF v polsko-slovenském příhraničí, a to v rámci:

PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL POHRANIČÍ

Specifický cíl 2 – Budování vzájemné důvěry, zejména podporou činností, které usnadňují mezilidské kontakty.

Školení je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG Polsko-Slovensko 2021-2027 a ze státního rozpočtu.

Skip to content