Žilinský samosprávny kraj organizuje online školenie pre potenciálnych žiadateľov malých projektov v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Žilinský samosprávny kraj dňa 15. novembra tohto roku. organizuje online školenie pre potenciálnych žiadateľov malých projektov z Slovenska a Poľska.

Žiadosť o účasť pošlite na na e-mailovú adresu: jan.stehlik@zilinskazupa.sk do 9. novembra 2023, do 14:00 hod.

Prihláška na online školenie: formular-skolenie.doc

Odkaz na oznam o školení: https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/programove-obdobie-2021-2027/fond-malych-projektov/-fundusz-malych-projektow-interreg-pl-sk/sk/aktuality.html

Žilinský samosprávny kraj v programovej oblasti samostatne spravuje Fond malých projektov v rámci:

PRIORITA 4. – SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI A OBYVATEĽMI POHRANIČIA

Špecifický cieľ 2 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom.

Školenie je spolufinancovane Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027 a zo štátneho rozpočtu.

Skip to content