Školenie online pre potenciálnych žiadateľov malých projektov v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Združenie „Región Beskydy“13. novembra tohto roku. organizuje online školenie pre potenciálnych žiadateľov malých projektov z Poľska a Slovenska.

Podrobnosti vám poskytneme po prijatí vašej prihlášky.

Žiadosť o účasť pošlite na na e-mailovú adresu:
n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl do 9. novembra 2023.

V prílohe registračný formulár na školenie:
formularz zgłoszeniowy na szkolenie PL.doc
formularz zgłoszeniowy na szkolenie SK.doc

Školenie je spolufinancovane Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027 a zo štátneho rozpočtu.

Skip to content