Prvá výzva žiadostí na financovanie malých projektov v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2021-2027

Združenie „Región Beskydy“ (Stowarzyszenie „Region Beskidy“) so sídlom v Bielsku-Biala ul. Widok 18/3 vás pozýva na predkladanie žiadostí o poskytnutí NFP na malé projekty, ktoré budú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Výzva je vyhlásená v rámci: Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

(dostupná alokácia poskytnutá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prvú výzvu – 1 000 000,00 EUR).

Výzva je otvorená od 24.10.2023 do 12.01.2024 do 15:00 hodiny.

Podrobné informácie a dokumenty pre žiadateľov sú k dispozícii na stránke
www.euroregion-beskidy.pl v záložke Výzva a v kancelarii združenia „Región Beskydy“ (Stowarzyszenie „Region Beskidy“) so sídlom v Bielsku-Biala ul. Widok 18/3.

Skip to content