1. výzva polsko-českých žádostí o spolufinancování z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU BESKYDY – CÍL 4.2

OTEVŘENÍ PRVNÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA FINANCOVÁNÍ z „FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIO BESKYDY – CÍL 4.2“. v rámci programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027.

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy si Vás dovoluje informovat, že dnem 08.02.2024 r. byla vyhlášena první výzva pro předkládání malých projektů pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, specifický cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Termín pro předkládání projektových žádostí v rámci první výzvy je do

28.03.2024r.

Projekty lze předkládat výhradně prostřednictvím monitorovacího systému pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/.

Malé projekty předložené v tomto termínu budou posuzovány na 1. zasedání Společného euroregionálního řídícího výboru (JSC), které je naplánováno na dnešek.
18 června 2024.

Informace a dokumentace k Fondu malých projektů jsou k dispozici na webových stránkách euroregionu https://www.euroregion-beskidy.pl/fundusz-malych-projektow-fmp-cz/, a https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2021-2027 kde je možné nalézt obecné informace a zároveň i podrobnou dokumentaci Fondu. Důležitým pomocníkem pro přípravu projektové žádosti je Směrnice pro žadatele včetně všech příloh, které jsou nezbytné k vypracování projektové žádosti.

Zároveň je možné k získání informací využít některého z připravovaných školení pro žadatele FMP, která budou probíhat. Školení jsou k dispozici jak prezenční, tak online formou. V nejbližší době budou zveřejněny termíny školení na webových stránkách Stowarzyszenia„Region Beskidy“.

Další způsob, který lze využít pro získání informací k novému Fondu malých projektů v Euroregionu Beskidy, je možnost konzultací konkrétních projektových žádostí ve stacionární i online podobě.

 

Kontakt:

Sdružení „Region Beskydy“                                                   REGION BESKYDY
Polská strana Euroregionu Beskydy                                    Česká strana Euroregionu Beskydy
adresa sídla: ulice:Widok 18/3                                           adresa  náměstí Svodoby 6, 738 01 Frýdek-Místek
43-300 Bielsko-Biała                                                    adresa kanceláře: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel. +48 33 488 89 22                                                                           tel. +420 739 203 934
www.euroregion-beskidy.pl                                                  www.regionbeskydy.cz
j.szweda@euroregion-beskidy.pl                                           valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
j.wrobel@euroregion-beskidy.pl                                                  daniela.benesova@centrum.cz

Obsah vyhlášení první výzvy k podávání žádostí

Skip to content