I nabór polsko-czeskich wniosków o dofinansowanie z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY – CEL 4.2

OTWARCIE PIERWSZEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE z „FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY – CEL 4.2” w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

 

Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Beskidy pragnie poinformować, że w dniu 08.02.2024 r. został ogłoszony pierwszy nabór małych projektów dla priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców”, cel szczegółowy 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Termin składania wniosków projektowych w pierwszym naborze upływa z dniem

28.03.2024 r.

Projekty można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu monitorującego dla małych projektów, który jest dostępny pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/.

Małe projekty złożone w tym terminie rozpatrywane będą na 1. posiedzeniu Wspólnego Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na 18 czerwca 2024.

Informacje i dokumentacja dotycząca nowego Funduszu Małych Projektów są dostępne na stronie internetowej https://www.euroregion-beskidy.pl/fundusz-malych-projektow-fmp-cz/ oraz  https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2021-2027 gdzie można znaleźć ogólne informacje, a także szczegółowe dokumenty dotyczące Funduszu. Ważnym narzędziem przydatnym do przygotowania wniosku projektowego są Wytyczne dla wnioskodawcy wraz z wszystkimi załącznikami, które są niezbędne do przygotowania wniosku projektowego.

Jednocześnie w celu zdobycia informacji można skorzystać z przygotowywanych szkoleń dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów, które będą organizowane. Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej, jak i online. W najbliższym czasie na stronie internetowej Stowarzyszenia „Region Beskidy” zostaną zamieszczone terminy szkoleń.

Innym sposobem, który można wykorzystać w celu uzyskania informacji na temat nowego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy, jest możliwość konsultowania konkretnych wniosków projektowych w formie stacjonarnej i on-line.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Region Beskidy“                                 REGION BESKYDY
strona polska Euroregionu Beskidy                                    strona czeska Euroregionu Beskidy
adres biura: ul.Widok 18/3                                                 adres siedziby: náměstí Svodoby 6, 738 01 Frýdek-Místek
43-300 Bielsko-Biała                                                          adres biura: Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí
tel. +48 33 488 89 22                                                          tel. +420 739 203 934
www.euroregion-beskidy.pl                                              www.regionbeskydy.cz
j.szweda@euroregion-beskidy.pl                                     valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
j.wrobel@euroregion-beskidy.pl                                    daniela.benesova@centrum.cz

 

 Treść ogłoszenia I naboru wniosków

Skip to content