Ukončená prvá výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie malých projektov!

Dňa 12. januára 2024 o 15:00 hod v Združení „Región Beskydy“ bola ukončená prvá výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie malých projektov z Fondu malých projektov v programe INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027.

V rámci ukončenej výzvy bolo prijatých 33 žiadostí o finančnú čiastku presahujúcu 1 700 000 EUR z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja.

 

Výzva je spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci
Programu
INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

 

Skip to content