prvé zasadnutie Výboru pre malé projekty – projekt FMP „INTERREG Beskidy PL-SK“

Oznamujeme Vám, že dňa 29.2.2024 sa uskutoční prvé zasadnutie Výboru pre malé projekty. Zasadnutie organizuje Združenie „Región Beskydy“ ako prijímateľ projektu s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK“.

Plánovaný program bude zahŕňať:

  1. Prezentácie stavu realizácie projektu s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK” a plánovaný harmonogram realizácie na rok 2024.
  2. Schvaľovanie zloženia Výboru pre malé projekty v rámci Fondu malých projektov s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK” v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.
  3. Prijatie Rokovacieho poriadku Výboru pre malé projekty zohľadňujúceho ustanovenia o predchádzaní konfliktu záujmov a o uplatňovaní zásady transparentnosti.
  4. Schvaľovanie zoznamu expertov za účelom kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o príspevok na malé projekty podaných v rámci Fondu malých projektov s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK” v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.
  5. Vymenovanie Komisie pre vybavovanie odvolaní v rámci Fondu malých projektov s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK” v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

 

Projekt FMP s názvom Projekt „INTERREG Beskydy PL-SK“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 a zo štátneho rozpočtu.

Skip to content