Je za nami prvé zasadnutie Výboru pre malé projekty – projekt FMP „INTERREG Beskydy PL-SK“

Dňa 29.2.2024 sa konalo prvé zasadnutie Výboru pre malé projekty. Zasadnutie zorganizovalo Združenie „Región Beskydy“ ako prijímateľ projektu FMP s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK“.

Počas Výboru:

  • bolo schválené zloženie Výboru pre malé projekty, v ktorej sú zástupcovia 10 inštitúcií s hlasovacím právom a 4 pozorovatelia
  • bol prijatý Rokovaci poriadkek Výboru pre malé projekty
  • bol schválený zoznam expertov za účelom kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o príspevok na malé projekty, celkovo je v zozname 17 expertov z Poľska a Slovenska.
  • bolo schválené Komisie pre vybavovanie odvolaní žiadateľov malých projektov.
  • bol prezentovaný stav implementácie projektu FMP s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK“ a plánovaný harmonogram implementácie na rok 2024.

 

Projekt FMP s názvom „INTERREG Beskydy PL-SK“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 a zo štátneho rozpočtu.

Skip to content