Za nami I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów – projekt FMP„INTERREG Beskidy PL-SK”

W dniu 29.02.2024 r. odbyło się I. posiedzenie Komitetu ds. małych projektów. Organizatorem posiedzenia było Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako zarządzający projektem FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK”.

W trakcie posiedzenia:

  • zatwierdzono skład Komitetu ds. małych projektów, w którym zasiadają przedstawiciele 10 instytucji z prawem głosu oraz 4 obserwatorów.
  • przyjęto Regulaminu Komitetu ds. małych projektów.
  • zatwierdzono listę ekspertów do oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów, na liście znajduje się łącznie 17 ekspertów z Polski i Słowacji.
  • powołano Zespół ds. zastrzeżeń w celu rozpatrywania zastrzeżeń wnioskodawców małych projektów.
  • przedstawiono stan wdrażania projektu FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” i planowany harmonogram realizacji na rok 2024.

 

Projekt FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Skip to content