PONUKA PRÁCE – Centrum pre európske projekty

Centrum pre európske projekty hľadá dvoch spoľahlivých, angažovaných a otvorených ľudí, ktorí sú nadšení pre prácu v medzinárodnom prostredí, ktorí sa chcú pripojiť k dynamickému tímu sekretariátu Spoločného programu Interreg Poľsko – Slovensko v Krakove.

Osoby, ktoré budú zamestnané ako projektoví špecialisti, budú okrem iného zodpovedné za:

– hodnotenie a monitorovanie projektov,

– poskytovanie poradenstva a informácií o realizácii projektu, podávanie správ a monitorovanie realizácie projektov vrátane otázok týkajúcich
sa rozpočtu,

– kontakt s inštitúciami zapojenými do realizácie programu.

Prihlášky v anglickom jazyku s uvedením referenčného čísla, vrátane životopisu a motivačného listu, zasielajte
do 5. mája 2024
e-mailom
na e-mailovú adresu Centra pre európske projekty: rekrutacja@cpe.gov.pl.

Podrobné informácie, okrem iného o potrebnom vzdelaní, skúsenostiach a zručnostiach, ktoré od uchádzačov očakávame, a o podmienkach zamestnania nájdete v pracovnej ponuke.

PONUKE:

JTS PROJECT OFFICER_PLSK

Skip to content