I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów – projekt FMP„INTERREG Beskidy PL-SK”

Informujemy, iż w dniu 29.02.2024 r. odbędzie się I. posiedzenie Komitetu ds. małych projektów. Organizatorem posiedzenia jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako zarządzający projektem FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” .

Planowany porządek obrad obejmować będzie:

  1. Prezentację stanu wdrażania projektu FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” i planowany harmonogram realizacji na rok 2024.
  2. Zatwierdzenie składu Komitetu ds. małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
  3. Przyjęcie Regulaminu Komitetu ds. małych projektów uwzględniającego zapisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i dotyczące stosowania zasady przejrzystości.
  4. Zatwierdzenie listy ekspertów do oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
  5. Powołanie Zespołu ds. zastrzeżeń w celu rozpatrywania zastrzeżeń wnioskodawców małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Projekt FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Skip to content