2. zasadnutie Výboru pre malé projekty Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

Oznamujeme Vám, že dňa 4. júla 2024 v Bielsko-Białej sa uskutoční 2. zasadnutie Výboru pre malé projekty Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Predmetom zasadnutia bude okrem iného schválenie malých projektov predkladaných v Združeniu „Región Beskydy“
v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Priority 3 – Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie.

 

Skip to content