2. zasadnutie Výboru pre malé projekty – výsledky

Dňa 4. júla 2024 v Bielsko-Bialej sa konalo 2. zasadnutie Výboru pre malé projekty Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Výbor schválil na spolufinancovanie 17 Malých Projektov v rámci Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie.

Zoznam projektov schválených a zoznam neodporúčaných projektov je uvedený nižšie.

Lista projektów – zatwierdzone_Zoznam projektov – schválený

Lista projektów nierekomendowanych_Zoznam neodporúčaných projektov

 

 

Skip to content