2 posiedzenie Komitetu ds. małych projektów – wyniki

W dniu 4 lipca 2024 r. w Bielsku-Białej, odbyło się 2 posiedzenie Komitetu ds. małych projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. 

Komitet zatwierdził do dofinansowania 17 Małych Projektów w ramach Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze.

Podjęto decyzję w sprawie ustalenia limitu pkt, aktualizacji składu członków komitetu oraz zatwierdzenia/odrzucenia wniosków złożonych w ramach I naboru.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania oraz lista projektów nierekomendowanych znajduje się poniżej.

 

Lista projektów – zatwierdzone_Zoznam projektov – schválený

Lista projektów nierekomendowanych_Zoznam neodporúčaných projektov

Skip to content