Współpraca transgraniczna dla rozwoju Beskidów.

Szukamy ściany na mural

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje mikroprojekt pt. „Powietrze nie zna granic”,  którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-czesko-słowackiego w...

Czytaj więcej

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku ogłasza III nabór o dofinansowanie...

Czytaj więcej

FORUM POSZUKIWANIA PARTNERÓW

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane...

Czytaj więcej

Konkurs pod hasłem „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”

Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat zamieszkujących obszar pogranicza polsko-słowackiego. Liczymy przede wszystkim na...

Czytaj więcej


åredni Grojec. Widoki ze szczytu na bezpoærednie okolice ûywca. woj.ælˆskie, pow.ýywiecki, gm.ûywiec.