Współpraca transgraniczna dla rozwoju Beskidów.

Warsztaty ekologiczne

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizuje mikroprojekt...

Czytaj więcej

IV krótki nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów RCz-PL

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku...

Czytaj więcej

III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego RCz-PL

  W dniu 27 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego...

Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs języka słowackiego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna projekt kursów języka słowackiego i języka polskiego dla pracowników instytucji publicznych...

Czytaj więcej


åredni Grojec. Widoki ze szczytu na bezpoærednie okolice ûywca. woj.ælˆskie, pow.ýywiecki, gm.ûywiec.