Aktualności

Konkurs „Mikołajkowe rozdanie”

Konkurs „Mikołajkowe rozdanie” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs,…

Czytaj więcej

Regulamin konkursu pn. „Gotowi na zimę”

Konkurs „Gotowi na zimę” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs,…

Czytaj więcej

Film o współpracy polsko-słowackiej

Projekty transgraniczne we współpracy polskich i słowackich partnerów były realizowane już od 2004 roku. W tym czasie dofinansowaliśmy ponad 2000 projektów i mikroprojektów. Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego współpracę w ramach Programów Współpracy Transgranicznej.  więcej na stronie programu

Czytaj więcej

W dniu 1 grudnia br. odbędzie się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej. W programie zaplanowano: -zaprezentowanie stanu wdrażania programu w osiach priorytetowych w tym poszczególnych projektów parasolowych i pomocy technicznej,-omówienie kwestii związanych z wykorzystaniem oszczędności w ramach poszczególnych priorytetów, -przedstawienie stan realizacji działań informacyjno-promocyjnych w 2021 r. oraz zatwierdzenie rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w 2022 r.  

Czytaj więcej

Relacja z czwartego posiedzenia podgrupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów

22 października 2021 r. w Zakopanem odbyło się czwarte posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP. W trakcie spotkania podsumowano uwagi  do materiału na temat projektów Funduszu Małych Projektów. Ustalono również harmonogram dalszych prac podgrupy. W trakcie posiedzenia Euroregion Beskidy reprezentował Dyrektor biura – Pan Marcin Filip i Pani Iwona Duława.

Czytaj więcej

Zakończono IX nabór dla 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

16 listopada 2021 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.W ramach naboru złożono 21 wniosków na łączną…

Czytaj więcej