Aktualności

RELACJE ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

Za nami szkolenia skierowane do potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 planujących złożyć mikroprojekt w związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach: I osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, III osi priorytetowej – Rozwój edukacji transgranicznej i…

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje pomysłów na mikroprojekt

W związku z trwającym do 13 kwietnia br.  III naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”,…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w dniu 05.03.2018 r. uruchomił nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Nabory uruchomione są dla: II osi priorytetowej Programu tj.  Zrównoważony transport transgraniczny, celu szczegółowego. Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz III osi priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie….

Czytaj więcej

Pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko-słowackiego

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Združeniem Región Beskydy realizuje  mikroprojekt  pt.  „Powietrze  nie  zna  granic”,    którego  celem  jest  podniesienie świadomości  ekologicznej  mieszkańców  pogranicza  polsko-słowackiego  w  zakresie negatywnych  skutków  degradacji  środowiska  naturalnego,  w  szczególności  zanieczyszczenia powietrza.  Jednym  z  działań  mikroprojektu  była  organizacja  cyklu  spotkań  warsztatowych skierowanych  do  przedstawicieli  JST, …

Czytaj więcej

NEWSLETTER EUROREGIONU BESKIDY

Szanowni Państwo,   Zachęcamy do zapoznania się z marcowym NEWSLETTEREM  Euroregionu Beskidy, zawierającym ogólne informacje dotyczące ogłoszonego III naboru mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   Zapraszamy również na szkolenia: 9 marca 2018 r. godzina 10:00 (termin nadsyłania zgłoszeń 8 marca br.) 14 marca 2018…

Czytaj więcej

Zasady konsultacji wniosków i raportów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Konsultacje indywidualne w siedzibie Euroregionu czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 33 488 89 22)   Konsultacje telefoniczne/email: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 10.00 Justyna Wróbel tel. 33 488 89 22 / j.wrobel@euroregion-beskidy.pl Gabriela Kruczek tel. 33…

Czytaj więcej