Aktualności

Wrześniowy, polsko-czeski newsletter Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo, Zachęcamy do lektury kolejnego newslettera wydanego w ramach  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020. Newsletter Euroregionu Beskidy wrzesień 2022

Czytaj więcej

Spotkania promocyjno-informacyjne Interreg 2021-2027

Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych pn. Poznaj ofertę Interreg Polska-Słowacja – wprowadzenie do Interreg 2021-2027 i efekty dotychczasowej współpracy. W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach z zakresu turystyki i kultury, wsparcia…

Czytaj więcej

Konferencja nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 30 września br. w Sali Sejmowej w Katowicach. Wydarzenie, które odbywa się corocznie w naszym regionie, stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat programów Interreg dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego…

Czytaj więcej

Nowy sposób logowania się do aplikacji MS2014+ od 09.09.2022

Szanowni Państwo, Od 09.09.2022 r. w aplikacji MS2014+ (Program INTERREG V-A Republika Czeska 2014-2020) wdrożony został nowy sposób logowania użytkownika, poprzez ikonę ADFS. Aby zalogować się do aplikacji, należy najpierw kliknąć znajdujący się na stronie główniej przycisk „Zalogować się przez ADFS”. Następnie otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę…

Czytaj więcej

Konferencja poświęcona Interreg Polska – Słowacja (09.09.2022 r., Bielsko-Biała)

Zapraszamy do udziału w konferencji dot. programu Interreg Polska – Słowacja, organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Kraju Żylińskim. Wydarzenie stanowić będzie okazję do zapoznania się z rezultatami transgranicznych projektów realizowanych dzięki współpracy polskich i słowackich partnerów, wymiany doświadczeń, a…

Czytaj więcej