Aktualności

Kolejne nabory w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 26 czerwca 2020 roku ogłasza VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na mikroprojekty indywidualne.     Nabór jest uruchomiony dla: –  1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy…

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów – podsumowanie   W dniu 10 czerwca br. Stowarzyszenie „Region Beskidy” zakończyło cykl szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach V i IV naboru wniosków o dofinansowanie  (1 i 3 oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja…

Czytaj więcej

Kolejny etap konkursu ze zbójnikiem Grónikiem w Beskidach za nami!!!

Spośród autorów wszystkich fotografii i filmów nadesłanych do 31 maja br. wytypowaliśmy 25 szczęśliwców z Polski i Czech, którzy w nagrodę otrzymają od nas grę planszową „Zbójnicy w Beskidach”. Z każdym z osobna skontaktujemy się indywidualnie. Tymczasem konkurs dla dzieci do lat 15 jeszcze trwa! Do końca czerwca 2020 można…

Czytaj więcej

Komunikat dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19. Komunikat zawiera informację na temat możliwości częstszego raportowania wydatków w ramach realizowanych mikroprojektów poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez Państwa problemy związane z płynnością finansową wynikające z konieczności wydłużenia realizacji poszczególnych działań projektowych z uwagi na ogłoszony…

Czytaj więcej

Czerwcowy Newsletter Euroregionu Beskidy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, zamieszczonymi w czerwcowym wydaniu Newslettera Euroregionu Beskidy. Życzymy miłej lektury. NEWSLETTER

Czytaj więcej

„Ptaki Babiogórskiego Pogranicza”

Zachęcamy do lektury publikacji pn. „Ptaki Babiogórskiego Pogranicza„, która zdobyła II miejsce w międzynarodowym konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” w kategorii „Monografie, wydawnictwa popularnonaukowe i inne”. W ramach mikroprojektu realizowanego z Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020  Partnerzy: Babiogórski Park Narodowy oraz Chránená Krajinná Oblasť Horná Orava (CHKO Horna Orava) prowadzili…

Czytaj więcej