Aktualności

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 7 marca 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym VIII naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020: VIII nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej…

Czytaj więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna…

Czytaj więcej

Regulamin konkursu „Moje ferie zimowe”

Konkurs „Moje ferie zimowe” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs,…

Czytaj więcej

XVI nabór polsko-czeskich wniosków do 31 marca 2022 roku

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wnioskówo dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020…

Czytaj więcej

Konkurs – zaprojektuj ławeczkę beskidzką.

Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY w ramach mikroprojektu pn. Odpocznij w Beskidach ogłosiła konkurs na projekt ławeczki beskidzkiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu ławeczki beskidzkiej, nawiązującej formą do dziedzictwa kulturowego regionu. Najlepszy projekt będzie wzorem dla 26 drewnianych ławeczek, które zostaną zamontowane w atrakcyjnych widokowo miejscach w Beskidach po Polskiej…

Czytaj więcej

Konkurs „Beskidzkie zgadywanki”

Konkurs „Beskidzkie zgadywanki” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs,…

Czytaj więcej