Aktualności

Wskaźniki w mikroprojektach – przypomnienie

W związku z trwającym naborem przypominamy, iż zgodnie z Podręcznikiem mikrobeneficjenta: „Obowiązkowo przynajmniej jedno zadanie w mikroprojekcie musi wypełniać wskaźnik produktu programu (z listy wskaźników produktu dla projektu parasolowego), najlepiej opisujący produkty, które mają zostać wytworzone w efekcie jego realizacji. Dodatkowo każde zadanie, poza zadaniem Zarządzanie i promocja mikroprojektu musi…

Czytaj więcej

Lipcowy newsletter Programu Czeskiego

Lipcowy newsletter Programu Czeskiego Zachęcamy do lektury nowego, lipcowego wydania newslettera Euroregionu Beskidy dedykowanego Programowi Interreg V-A RCz-PL 2014-2020, a w nim: – podsumowanie VIII posiedzenia EKS i dotychczasowych naborów wniosków, – informacje o planowanym naborze wniosków.   Newsletter Cz-PL_lipiec 2019

Czytaj więcej

Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta na stronie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Przypominamy, iż na stronie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 opublikowana została nowa wersja Podręcznika Beneficjenta.   Ponadto, na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta. Wprowadzono następujące zmiany: – rozszerzono zakres wyłączeń z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, – doprecyzowanie definicji, – przeniesienie istotnych z perspektywy beneficjenta…

Czytaj więcej

Szkolenia dla wnioskodawców już za nami

25 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbyło się  szkolenie podczas którego omówione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020….

Czytaj więcej

Newsletter Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo, Zachęcamy do lektury  newslettera  Euroregionu Beskidy wydanego w ramach nowego naboru. Załączamy również  newsletter opisujący przykładowe mikroprojekty realizowane w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.   newsletter 1-2019 newsletter 2-2019   Zapraszamy do nas na konsultacje projektowe – nabór trwa do 31 lipca 🙂  

Czytaj więcej

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu

1 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej Programu tj. „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja    Uwaga:…

Czytaj więcej