Aktualności

I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza I nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL

W związku z uruchomieniem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska naboru do Osi Priorytetowej 1 – Wspólne zarządzanie ryzykiem, Wspólny Sekretariat Programu we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w województwie śląskim organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w Bielsku-Białej w Hotelu BIT….

Czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania zatwierdzono dokumenty umożliwiające dalsze prace związane ogłoszeniem naboru na mikroprojekty oraz zaprezentowano najistotniejsze informacje dot. realizacji projektów parasolowych na pograniczu polsko – słowackim…

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja w dziedzinach: Pomoc publiczna Z zakresu oceny technicznej Z zakresu oceny merytorycznej Termin składania zgłoszeń na ekspertów Od 18.04.2016 r. do 13.05.2016 r. Szczegółowe informacje na temat…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne nt. programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim organizuje w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej   Interreg V-A Polska − Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania, kierowanego do potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa śląskiego, przedstawiciele instytucji odpowiadających za funkcjonowanie Programu przedstawią specyfikę Programu w kontekście…

Czytaj więcej

I posiedzenie EKS

      W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do realizacji…

Czytaj więcej