Aktualności

Forum Partnerskie „Zyskaj milion… pomysłów i przyjaciół”

W dniach 5-6 czerwca br. w Rzeszowie odbyło się w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja Forum Partnerskie dla ponad 210 osób z obu stron granicy. Organizatorem spotkania, którego głównym zamierzeniem była wzajemna wymiana pomysłów projektowych oraz nawiązanie partnerstwa był Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa. Uroczystego otwarcia Forum Partnerskiego dokonał…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne nt. PWT Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, I piętro, sala 122 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, adresowane do potencjalnych wnioskodawców z terenu województwa śląskiego. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska –…

Czytaj więcej

III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 21.06.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbędzie się III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020. Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w II naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj…

Czytaj więcej

Zaproszenie na polsko-słowackie Forum Partnerskie „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów”

Przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska – Słowacja oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu – Polsko-Słowackim Forum Partnerskim: „Zyskaj milion… przyjaciół i pomysłów”, które odbędzie się 5 i 6 czerwca 2017 roku w Rzeszowie (Hotel Prezydencki). Udział w Forum to szansa na znalezienie…

Czytaj więcej

Wiosenny newsletter Euroregionu Beskidy

Zapraszamy do lektury nowego newslettera Euroregionu Beskidy. Znajdziecie w nim przydatne informacje na temat trwającego naboru wniosków na Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Czytaj więcej

Otwarcie naboru wniosków dla drugiej osi priorytetowej INTERREG V-A PL-SK

4 maja 2017 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”. Więcej informacji…

Czytaj więcej