Aktualności

Przypominamy o kończącym się procesie konsultacji

Przypominamy, że zbliża się termin zakończenia naboru z dniem 31 marca 2017, oraz konsultacji w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” z dniem 27 marca 2017 r. Po tym terminie nie będzie można konsultować mikroprojektów. Wszystkich zainteresowanych konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.  

Czytaj więcej

Szkolenie z Zasady Konkurencyjności

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Członek Wspierający Stowarzyszenia „Region Beskidy” zaprasza w dniu 31 marca 2017 r. na jednodniowe szkolenie warsztatowe dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wydatków w ramach realizowanego projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego…

Czytaj więcej

Kurier Transgraniczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem Kuriera Transgranicznego publikowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa poświęconego Funduszowi Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. KURIER TRANSGRANICZNY MARZEC 2017 https://pl.plsk.eu/newsletter-programu

Czytaj więcej

MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

W związku z zakończeniem cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, które odbyły się w dniach 22 lutego, 1 i 7 marca  br. poniżej zamieszczamy omówione prezentacje: Realizacja mikroprojektów w ramach Programu INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020 Wskaźniki w mikroprojektach, zamówienia publiczne, pomoc publiczna Kwalifikowalność, budżet INT VA PL-SK 2014-2020 Informacja…

Czytaj więcej

Przedłużenie III czeskiego naboru wniosków

W związku z ustaleniami podczas  Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy uprzejmie informujemy, iż trwający III nabór wniosków o dofinansowanie (planowany do 31 marca br.) zostaje przedłużony do 23 maja 2017 roku. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym rozpatrywane będą złożone w III naborze wnioski projektowe, będzie miało miejsce końcem lipca 2017 roku….

Czytaj więcej

Umowy o dofinansowanie mikroprojektów

W związku ze zbliżającym się terminem podpisania umów o dofinansowanie mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (mikroprojekty indywidualne – początek marca br., mikroprojekty wspólne koniec marca br.), zgodnie z zapisami dokumentów programowych, konieczne będzie dostarczenie przez Beneficjentów następujących dokumentów: informacji…

Czytaj więcej