Aktualności

Generator wniosków i rozliczeń Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, film instruktażowy jak wypełnić wniosek – część 1

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z serii filmu instruktażowego, który w krótkim czasie zapozna Państwa z nowym narzędziem jakim jest Generator Wniosków i Rozliczeń Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Generator zaprojektowany został w celu ułatwienia poprawnego przygotowania przez Wnioskodawców/ Beneficjentów wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjanych wnioskodawców

W związku z trwającym otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 20 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18, w godzinach 9:30-14:00….

Czytaj więcej

Poszukiwany partner do współpracy przy realizacji mikroprojektu

Szkoła średnia z Cadcy poszukuje partnera do realizacji mikroprojektu ukierunkowanego na podwyższenie fachowego przygotowania i umiejętności  w dziedzinie zachowania dziedzictwa kulturowego regionów przygranicznych – „Kuchnia  naszych przodków i jej przedstawienie w  postaci tradycyjnej i współczesnej.” Szczegóły w załączniku

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków projektowych

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – Zarządzający Funduszem w polskiej części Euroregionu Beskidy, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, do następujących osi priorytetowych:   Oś Priorytetowa 2:    Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na…

Czytaj więcej

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów składanych w ramach PWT INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących prawidłowego przygotowania Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu. Planowane terminy szkoleń: 14 lipca 2016 – Bielsko-Biała – siedziba Stowarzyszenia „Region Beskidy” 19 lipca 2016 – Żywiec – sala sesyjna starostwa powiatowego w Żywcu 20 lipca 2016 – Oświęcim – sala sesyjna starostwa…

Czytaj więcej

Podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Euroregion Beskidy

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej