Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania zatwierdzono dokumenty umożliwiające dalsze prace związane ogłoszeniem naboru na mikroprojekty oraz zaprezentowano najistotniejsze informacje dot. realizacji projektów parasolowych na pograniczu polsko – słowackim…

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja w dziedzinach: Pomoc publiczna Z zakresu oceny technicznej Z zakresu oceny merytorycznej Termin składania zgłoszeń na ekspertów Od 18.04.2016 r. do 13.05.2016 r. Szczegółowe informacje na temat…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne nt. programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim organizuje w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej   Interreg V-A Polska − Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania, kierowanego do potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa śląskiego, przedstawiciele instytucji odpowiadających za funkcjonowanie Programu przedstawią specyfikę Programu w kontekście…

Czytaj więcej

I posiedzenie EKS

      W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do realizacji…

Czytaj więcej

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników, które należy dostarczyć do biura Euroregionu Beskidy wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A 2014-2020 informujemy, iż w przypadku mikroprojektów indywidualnych jedynie wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem wszystkie obowiązujące załączniki. W przypadku mikroprojektów wspólnych do wniosku o…

Czytaj więcej