Nabory wniosków

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram naborów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

eea1-tmp

Harmonogram naborów na 2017 rok


Wcześniejsze wersje harmonogramu:

Harmonogram_naborów_na_2017_rok (wersja z grudnia 2016 r.)

 

 

II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku” ogłasza II nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 875 365,71 EUR, oraz

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –184 292,15 EUR).

Czas trwania naboru 

od 07.02.2017 do 31.03.2017 do godz. 15:00

Szczegółowe informacje

 

 

I NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza I nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
Nabór jest uruchomiony dla:

  • 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.123.190,00 EUR) oraz
  • 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 112.319,00 EUR)

Czas trwania naboru

od 30.06.2016 do 09.09.2016 godz. 15.00

Szczegółowe informacje