Nabory
Nabory CZ wewillweb 2023-10-20

W ramach Funduszu Małych Projektów realizowane będą nabory wniosków ogłaszane przez Zarządzającego Funduszu Małych Projektów.

Wnioski projektowe będą przyjmowane w ramach naborów – terminy przyjmowania wniosków będą publikowane na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz a także w systemie monitoringu na stronie http://fmp.cz-pl.eu/. O przyznaniu dofinansowania decyduje Euroregionalny Komitet Sterujący na podstawie oceny ekspertów regionalnych.

TERMINY FMP – PRIORYTET 4 cel 4.2

NabórRozpoczęcie naboruZakończenie naboruTermin EKSWarunki naboru
I08.02.202428.03.202418.06.2024• tylko małe projekty do Priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego.
• pozostałe elementy bez ograniczeń, tj. dla wąskiej i szerokiej grupy docelowej, oraz mieszane (łączone), oraz projekty wspólne jak i samodzielne.
II17.04.202427.06.2024wrzesień 2024• tylko małe projekty do Priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego.
• pozostałe elementy bez ograniczeń, tj. dla wąskiej i szerokiej grupy docelowej, oraz mieszane (łączone), oraz projekty wspólne jak i samodzielne.

TERMINY FMP – PRIORYTET 2 cel 2.1

NabórRozpoczęcie naboruZakończenie naboruTermin EKSWarunki naboru
I12.02.202404.04.202418.06.2024bez ograniczeń
II14.04.202427.06.2024wrzesień 2024bez ograniczeń
Skip to content