Nabory
Nabory CZ wewillweb 2023-10-20

W ramach Funduszu Małych Projektów realizowane będą nabory wniosków ogłaszane przez Zarządzającego Funduszu Małych Projektów.

Wnioski projektowe będą przyjmowane w ramach naborów – terminy przyjmowania wniosków będą publikowane na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz a także w systemie monitoringu na stronie http://fmp.cz-pl.eu/. O przyznaniu dofinansowania decyduje Euroregionalny Komitet Sterujący na podstawie oceny ekspertów regionalnych.

Skip to content