Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania zatwierdzono dokumenty umożliwiające dalsze prace związane ogłoszeniem naboru na mikroprojekty oraz zaprezentowano najistotniejsze informacje dot. realizacji projektów parasolowych na pograniczu polsko – słowackim w partnerstwie z Żylińskim Samosprawnym Krajem. Ustalono również harmonogram naborów na mikroprojektu do 2018 roku.

Przyjęte podczas posiedzenia dokumenty:
1.    Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów wraz z załącznikami:
•    zał. 1 Deklaracja bezstronności i poufności
•    zał. 2 Procedura skargowa
•    zał. 3 Wzór skargi
2.    Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami:
•    zał. 1 Lista kwalifikowalnych partnerów
•    zał. 2 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów
3.    Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu wraz z załącznikami.

Skip to content