Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL

W związku z uruchomieniem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska naboru do Osi Priorytetowej 1 – Wspólne…

Czytaj więcej