Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL

W związku z uruchomieniem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska naboru do Osi Priorytetowej 1 – Wspólne zarządzanie ryzykiem, Wspólny Sekretariat Programu we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w województwie śląskim organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.
Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w Bielsku-Białej w Hotelu BIT.

Zgłoszenia mailowe uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać do 26 października br. na adresy mailowe: mdrozdz@slaskie.pl oraz mjasek@slaskie.pl
Zaproszenie, program szkolenia i więcej informacji znajduje się na stronie http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-seminarja.html

Skip to content