Kurs obowiązujący dla I naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Kurs obowiązujący dla I naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A…

Czytaj więcej