Projekt „Razem”. Zaczynamy!!!

W dniu 14 stycznia br. Euroregion Beskidy rozpoczął realizację projektu „Razem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 5 % z budżetu państwa RP.

W ramach pierwszego działania w dniach 14-19 stycznia 2017 do wspólnej zabawy i integracji zostały zaproszone dzieci polsko-czeskiego pogranicza, które uczestniczyły w „Polsko-Czeskich spotkaniach Footballowych”. Przygotowany dla najmłodszych adeptów piłki nożnej obóz integracyjno – sportowy w Węgierskiej Górce był możliwy dzięki współpracy Euroregionu Beskidy z klubami sportowymi Rekord z Bielska-Białej oraz 1.BFK z Frydlandu nad Ostravici. Wspólne treningi, mecze sparingowe oraz zabawy ruchowe pozwoliły młodym sportowcom i trenerom na wzajemne zapoznanie się z aktualnymi  metodami szkoleniowymi stosowanymi po obu stronach granicy. Każde dziecko otrzymało pamiątkową piłkę, którą grało podczas wspólnych treningów. Ponieważ okresie wakacyjnym zaplanowane jest kolejne wspólne spotkanie footbolowe piłka ta będzie niezbędnym elementem przygotowania się do kolejnej rywalizacji.

Podczas obozu polskie dzieci z Bielska-Białej miały okazję rywalizować także z zespołami z Węgierskiej Górki oraz Milówki, dzięki czemu informacja o możliwościach współpracy i wykorzystaniu środków transgranicznych w ramach Euroregionu Beskidy była jeszcze bardziej efektywna. Czas spędzony na wspólnej zabawie zaowocował nowymi znajomościami oraz pomysłami dla kolejnych inicjatyw. Kluby zadeklarowały chęć kontynuacji współpracy, tak aby integracja dzieci w ramach Euroregionu Beskidy dodatkowo się umacniała.

Projekt „Razem” będący inicjatywą Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz czeskiego partnera Sdrużeni Region Beskydy z Frydka Mistka nastawiony jest na trójstronną współpracę w ramach Euroregionu Beskidy na poziomie zróżnicowanych grup wiekowych oraz intelektualnych – dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych umysłowo oraz  przedstawicieli samorządów, pracowników obsługujących polsko-słowackie i polsko czeskie programy. Projekt skupia się na zaangażowaniu społeczności we wspólne działania a co za tym idzie nawiązanie ścisłych kontaktów między przedstawicielami poszczególnych grup docelowych, zmniejszenie barier językowych i kulturowych oraz rozwój współpracy w Euroregionie Beskidy. W ramach całego projektu trwającego od stycznia do grudnia 2017 będą organizowane różnego rodzaju warsztaty, spotkania, konferencje, wycieczki krajoznawcze, działania sportowe i edukacyjne. Podsumowaniem rocznej pracy w ramach „Razem” będzie wielojęzyczna publikacja dokumentująca i opisująca zagadnienia związane z realizacją poszczególnych działań projektu.

Skip to content