Wnioski do 19.12.2017 r. podpisanie wniosku podpisem elektronicznym Euroregionu

Wnioski do 19.12.2017 r. podpisanie wniosku podpisem elektronicznym Euroregionu

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim…

Czytaj więcej