IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 27 września 2018 r. o godzinie 10:00. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Samosprawnego Kraju (Komenského 48, 011 09 Žilina) odbyło  się CZWARTE  POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas III naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje
w sprawie:

  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
    z III naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK”,
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
    z III naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG-edu PL-SK”

W załączeniu:

lista zatwierdzonych mikroprojektów 1 oś – III Nabór

Lista-zatwierdzonych-wniosków-o-dofinansowanie-3-Oś-priorytetowa

Lista-wniosków-które-nie-otrzymały-dof.-ze-wzg.-na-wyczerpanie-alokacji-SK-3-Oś-priorytetowa

Skip to content