VII polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu Beskidy

 

30 października 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbył się VII polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach VII naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciel Centrum Rozwoju Regionalnego z Ostrawy.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało wszystkie 8  polsko-czeskich mikroprojektów na łączną kwotę 157 237,24 EUR. 

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych na VII posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami na VII posiedzeniu EKS

 

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]

WAŻNA INFORMACJA
Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego przedstawiciele polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy ustalili, iż kolejny VIII nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 27 marca 2019 roku. W związku z powyższym następne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, będzie miało miejsce na przełomie maja/czerwca 2019 roku. [/jed_panel]

Skip to content