Zamówienia udzielane w ramach projektów

Zamówienia udzielane w ramach projektów – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich beneficjentów i wnioskodawców planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.

Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Poradnik należy czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.

Skip to content