Wydarzenie Roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020

Wydarzenie Roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na Wydarzenie Roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020, które odbędzie się w dniach 7-8 września 2019…

Czytaj więcej