IX posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego

24 września 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbył się IX polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach IX naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciel Centrum Rozwoju Regionalnego z Ostrawy.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności, dofinansowanych zostało 5 mikroprojektów ( w tym 4 polskie i 1 czeski) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 74 142,04 EUR. 1 mikroprojekt został skierowany do przepracowania.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na IX posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na IX posiedzeniu EKS z warunkami

Lista mikroprojektów nie zatwierdzonych do dofinansowania na IX posiedzeniu EKS

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]

WAŻNA INFORMACJA
Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego przedstawiciele polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy ustalili, iż kolejny X nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 15 stycznia 2020 roku. W związku z powyższym następne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, będzie miało miejsce końcem marca 2020 roku.  Nabór będzie wyłącznie dla osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. [/jed_panel]

 

 

 

Skip to content