Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 15 stycznia 2020 roku podpisem Zarządzającego FM

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 15 stycznia 2020 roku podpisem Zarządzającego FM

  Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje…

Czytaj więcej