Aktualizacja dokumentów dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020

Aktualizacja dokumentów dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. obowiązują zaktualizowane Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu Interreg V-A…

Czytaj więcej