Przewodnik "Na szlakach tradycji" – nagrodzony


Przewodnik „Na szlakach tradycji/Po cestách tradícií/On the Trails of Tradition” zdobył wyróżnienie w 5. Międzynarodowym Konkursie „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” organizowanym w ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2020 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej otrzymał wyróżnienie redakcji rocznika „Wierchy”.
Przewodnik „Na szlakach tradycji/Po cestách tradícií/On the Trails of Tradition” powstał w ramach mikroprojektu „TransEtno – promocja dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Wydawnictwo poświęcone jest miejscom związanym z transgranicznym polsko-słowackim dziedzictwem kulturowym – izbom, galeriom, muzeom, pracowniom oraz skansenom.

więcej na temat przewodnika znajdziecie Państwo na stronie: http://www.rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=500

Skip to content