VII posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2020 r. odbędzie się VII posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (on line).

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w VI oraz V naborze po stronie Polskiej oraz w VII oraz VI naborze po stronie Słowackiej w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Skip to content