Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 18 lutego 2021 roku podpisem Zarządzającego FM

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 18 lutego 2021 roku podpisem Zarządzającego FM

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim…

Czytaj więcej