Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów – zakończone

W dniu 3 marca 2021 r. odbyło się  szkolenie on-line dla potencjalnych mikrobeneficjentów podczas którego omówione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020, jak również bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.

 Na szkoleniu omówiono m. in. tematykę związaną z:

  • Realizacją mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 (w tym obszar wsparcia, działania kwalifikowalne);
  • Kwalifikowalnością wydatków w Programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020  (w tym kwalifikowalność wydatków, budżet zadaniowy oraz warsztat z Generatorem Wniosków i Rozliczeń);
  • Procesem oceny wniosków;
  • Wskaźnikami w mikroprojektach;
  • Zamówieniami w mikroprojektach;
  • Wytycznymi w zakresie Informacji i promocji;
  • Zasadami horyzontalnymi i dostępności;

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział w szkoleniu.

Życzymy Państwu samych sukcesów oraz powodzenia w procesie przygotowania i wdrażania transgranicznych mikroprojektów!

Zachęcamy Państwa do udziału w indywidualnych konsultacjach. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Region Beskidy”, z zespołem Programu Słowackiego:

Iwona Duława tel. 33 488 89 25 / i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

Natalia Lesińska tel. 33 488 89 24/ n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl

Beata Barańska tel. 33 488 89 24/ b.baranska@www.euroregion-beskidy.pl

INFOLINIA Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 – tel. +48 503 109 544

Skip to content