Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty

Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty

1 i 3 oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 13 kwietnia 2022…

Czytaj więcej