Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii PPC

Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii PPC

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské pohraničí” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – zakup gadżetów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów z poniższego zestawienia podając cenę brutto za całość zamówienia (nie jesteśmy płatnikami…

Czytaj więcej