XI POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA – zakończone

W dniu 10.06.2022 r. o godzinie 10:00. odbyło się XI POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas VIII, IX naboru w ramach projeku parasolowego Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG-edu PL-SK” oraz X naborem w ramach Projektu Parasolwego „MikroINTERREG PL-SK”.

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje:

w sprawie:

– ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK”

– zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z X naboru – rekomendowane do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” do Euroregionu Beskidy

-zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG-edu PL-SK” do Euroregionu Beskidy

W załączeniu:

Skip to content