Szkolenie dla wnioskodawców projektów związanych z klimatem i bioróżnorodnością (Interreg Polska – Słowacja 2021-2027)

Szkolenie dla wnioskodawców projektów związanych z klimatem i bioróżnorodnością (Interreg Polska – Słowacja 2021-2027)

W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska – Słowacja na projekty z zakresu priorytetu 1: Przyjazne naturze i…

Czytaj więcej

I Nabór na projekty standardowe w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłosił w dniu 22 grudnia 2022 roku nabory wniosków w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027…

Czytaj więcej