Aktualności

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów

Zaproszenie na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 W związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza na szkolenia, podczas których omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów…

Czytaj więcej

Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego „Wspólne dziedzictwo”

Czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu flagowego „Wspólne dziedzictwo” W dniu 22.02.2018 r. w Hotelu Spa LASKOWO w Jankowicach miało miejsce czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika…

Czytaj więcej

Lutowy newsletter Programu Czeskiego

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym newsletterem Euroregionu Beskidy, w którym znajdziecie Państwo bieżące informacje o Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Życzymy przyjemnej lektury. newsletter nr 5

Czytaj więcej

KONSULTACJE POMYSŁÓW NA MIKROPROJEKT

W związku z trwającym do 13 kwietnia br.  III naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”,…

Czytaj więcej

VI nabór wniosków polsko-czeskich do 12 kwietnia 2018 roku

  Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)   w związku z trwającym   ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika…

Czytaj więcej

Szukamy ściany na mural

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje mikroprojekt pt. „Powietrze nie zna granic”,  którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-czesko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Jednym z działań edukacyjno-promocyjnych zaplanowanych w ramach mikroprojektu jest powstanie muralu, którego tematyka ma być związana z  ochroną powietrza….

Czytaj więcej