Rozstrzygniecie zapytania ofertowego „Wspólne Dziedzictwo”


Ogłaszamy wyniki zapytania ofertowego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju pogranicza polsko czeskiego „Wspólne Dziedzictwo” obejmującego wykonanie gadżetów masowych tj. długopis, odblask, zabawka antystresowa, kredki reklamowe.

Na podstawie przedłożonych ofert , jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Pracownia Projektowa „Arkada”
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 114
która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny oraz spełniła wszystkie pozostałe warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Projekt pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” dofinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polsk

 

 

 

Skip to content