Aktualności

VI nabór wniosków polsko-czeskich do 12 kwietnia 2018 roku

  Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)   w związku z trwającym   ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika…

Czytaj więcej

Szukamy ściany na mural

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje mikroprojekt pt. „Powietrze nie zna granic”,  którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-czesko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Jednym z działań edukacyjno-promocyjnych zaplanowanych w ramach mikroprojektu jest powstanie muralu, którego tematyka ma być związana z  ochroną powietrza….

Czytaj więcej

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku ogłasza III nabór o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.    Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna…

Czytaj więcej

FORUM POSZUKIWANIA PARTNERÓW

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga ze Słowacji. Jeśli macie Państwo pomysł na mikroprojekt wpisujący się w założenia programu,…

Czytaj więcej

Konkurs pod hasłem „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”

Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat zamieszkujących obszar pogranicza polsko-słowackiego. Liczymy przede wszystkim na uczestnictwo w konkursie uczniów szkół/klas, w których odbyły się lekcje wychowawcze z wykorzystaniem przekazanego przez Stowarzyszenie pakietu edukacji ekologicznej. Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego filmu (od 15 do 120 sekund) …

Czytaj więcej

Folder informacyjny Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo   Poniżej załączamy folder informacyjny Euroregionu Beskidy wydany w ramach Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 przedstawiający ogólnie najważniejsze ZASADY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE BESKIDY   PL-SK folder informacyjny   Życzymy przyjemnej lektury    

Czytaj więcej